baner Łukasz
Szukaj

mgr Aneta Nawieśniak - wf

Bardzo proszę o wysyłanie krótkich filmików świadczących o Waszej aktywności fizycznej w czasie nauczania zdalnego z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki, jazdy na rowerze, rolek, badmintona itp. na adres e- mail  netka364@wp.pl

10.06.2020 r.

klasa 5     Nauka przyjęcia piłki toczącej się i po odbiciu - gra szkolna  (2h)

9.06.2020 r.

klasa 5    Wykorzystanie dużej zabawy biegowej w kształtowaniu wytrzymałości  (2h)

5.06.2020 r.

klasa 6b  Zwody z piłką i bez piłki - doskonalenie prowadzenia  (2h) [film] [film2]

4.06.2020 r.

klasa 6b  Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej - ISF K. Zuchory [wykonaj test] film  (2h)

3.06.2020 r.

klasa 5   Małe zabawy sportowe  (2h)

2.06.2020 r.

klasa 5   Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej - ISF K. Zuchory [wykonaj test] [film}  (2h)

29.05.2020 r.

klasa 6b    Doskonalimy grę w "Cztery ognie" (2h)

28.05.2020 r.

klasa 6b      Zasady zapobiegania otyłości  (2h)

27.05.2020 r.

klasa 5    Doskonalenie przyjęcia piłki nogą, klatką piersiową, brzuchem, głową  (2h)

26.05.2020 r.

klasa 5    Nauka przyjęcia piłki z powietrza i w powietrzu  (2h)

22.05.2020 r.

klasa 6b    Poznajemy przyczyny otyłości człowieka  (2h)

21.05.2020 r.

klasa 6b    Doskonalenie rzutu na bramkę z miejsca  (2h)

20.05.2020 r.

klasa 5    Kształtowanie szybkości, skoczności i gibkości w grach zespołowych  (2h)

19.05.2020 r.

klasa 5    Technika gry głową - uderzenie czołem w biegu  (2h)

15.05.2020 r.

klasa 6b    Doskonalenie kozłowania piłki ręcznej ze zmianą ręki kozłującej (2h)

14.05.2020 r.

klasa 6b    Doskonalimy chwyty i podania piłki poprzez gry i zabawy mini piłka ręczna  (2h)

13.05.2020 r.

klasa 5    Gry i zabawy uczące prawidłowych uderzeń piłki  (2h)

12.05.2020 r.

klasa 5    Doskonalimy rzuty na bramkę poprzez gry i zabawy ruchowe  (2h)

8.05.2020r.

klasa 6b    Nauka uderzeń piłki głową  (2h)

7.05.2020 r.

klasa 6b    Nauka uderzeń piłki podbiciem wewnętrznym, zewnętrznym i prostym  (2h)

6.05.2020 r.

klasa 5    Doskonalenie kozłowania w piłce ręcznej poprzez gry i zabawy  (2h)

5.05.2020 r.

klasa 5    Nauka uderzeń (podań i strzałów) piłki nogą - gra uproszczona  (2h)

30.04.2020 r.

klasa 6b    Choroby cywilizacyjne - otyłość  (2h)

29.04.2020 r.

klasa 5    Nauka podań i chwytów piłki sprzed klatki piersiowej

28.04.2020 r.

klasa 5    Nauka rzutu z dwutaktu - rzut z biegu  (2h)

24.04.202 r.

klasa 6b    Rzut z biegu z prawej i lewej strony do kosza  (2h)

23.04.2020 r.

klasa 6b    Rzut do kosza z miejsca  (2h)

22.04.2020  r.

klasa 5    Nauka rzutu do kosza z wykorzystaniem gier i zabaw  (2h)

21.04.2020 r.

klasa 5    Gry i zabawy z elementami kozłowania  (2h)

17.04.2020 r.

klasa 6b    Podania i chwyty sprzed klatki piersiowej  (2h)

16.04.2020 r.

klasa 6b    Przyjęcia i uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy  (2h)

15.04.2020 r.

klasa 5    Prowadzenie piłki wybraną częścią stopy  (2h)

8.04.2020 r.

klasa 5    Uczymy się chwytać i podawać piłkę poprzez gry i zabawy  (2h)

7.04.2020 r.

klasa 5    Uczymy się kozłować piłkę poprzez gry i zabawy  (2h)

3.04.2020 r.

klasa 6b    Marsz i bieg w terenie  (2h)

2.04.2020 r.

klasa 6b    Gry i zabawy skoczne - doskonalenie  (2h)

1.04.2020 r.

klasa 5  Krakowiak - podstawowe kraki  (2h)

31.03.2020 r.

klasa 5    Gry i zabawy skoczne  (2h)

27.03.2020 r.

klasa 6b    Prawidłowe oddychanie w czasie ćwiczeń - doskonalenie (2h)

26.03.2020 r.

klasa 5    Kształtowanie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy ciała (2h)

25.03.2020 r. 

klasa 6b    Prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń (2h)

 

Drodzy uczniowie!                        16.03 - 20.03

Wykorzystajmy ten  czas na korekcję wad postawy, w przerwie między innymi obowiązkami. Pamiętajcie również o ruchu na świeżym powietrzu, np. przy pracach wiosennych w ogrodzie..

Zachęcam do korzystania z ćwiczeń przeznaczonych dla innych klas.

klasa 5    Ćwiczenia doskonalące umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała

klasa 6b  Doskonalenie umiejętności oddychania podczas ćwiczeń

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio