baner Łukasz
Szukaj

mgr A.Cedzidło-klasa 5 i 6

    

 Drodzy Uczniowie!

Od 25 marca 2020 roku - zdalne nauczanie matematyki na nowych zasadach zgodnych z nowym Rozporządzeniem MEN. Realizujemy dalsze tematy. Pracujemy według planu lekcji.

 

Pamiętajcie aby:

1.  Pisać tematy i notatki w zeszycie.

2.  Pisać zadania i obliczenia w zeszycie.

3.  Pisać czytelnie w zeszycie.

4.  Dzielić sobie zadania na etapy, tak aby wykonywać zadania codziennie. 

5.  Rozwiązane zadania dostarczać na podany obok adres e-mail: matma.online@op.pl (zdjęcia z zeszytu).

6. W razie jakichkolwiek pytań kontaktujcie się ze mną drogą mailową. Jeżeli jakiegoś zadania nie umiecie zrobić, to go nie robicie.

7.  Proszę dostarczać zadania w terminie wyznaczonym przez mnie ponieważ po tym czasie materiały z przerobionego tematu zostaną usunięte ze strony.

8. Życzę Wam owocnej pracy .    

 

Klasa 5

           od 16.03.2020

 • UŁAMKI DZIESIĘTNE - ZOBACZ FILM

 • UŁAMKI DZIESIĘTNE zadania do zrobienia w zeszycie
 • ZADANIA Z TREŚCIĄ - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH - ZADANIA 
 • JEDNOSTKI POLA - karta pracy - wysyłamy uzupełnioną kartę pracy na adres e-mail

  25-27.03.2020
 • POLE FIGURY - ZOBACZ FILM
 • POLE KWADRATU - ZOBACZ FILM
 • POLE PROSTOKĄTA - ZOBACZ FILM
 • POLE PROSTOKĄTA I KWADRATU CZ. 1 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 28.03.2020

           30-31.03.2020

 • POLE PROSTOKĄTA I KWADRATU CZ. 2 - zobacz wzór rozwiązanego zadania
 • POLE PROSTOKĄTA I KWADRATU CZ. 2 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 1.04.2020

  2-3.04.2020
 • POLE PROSTOKĄTA I KWADRATU CZ. 3 - zobacz wzór rozwiązanego zadania
 • POLE PROSTOKĄTA I KWADRATU CZ. 3 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 4.04.2020
 • OBLICZANIE POLA WIELOKĄTÓW - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH 

  6-7.04.2020
 • PROSTOKĄT I KWADRAT-POWTÓRZENIE - zadania do zrobienia w zeszycie - do 8.04.2020

  16-17.04.2020
 • POLE TRÓJKĄTA CZ. 1 - ZOBACZ FILM
   
 • T: POLE TRÓJKĄTA CZ. 1 zadania do zrobienia w zeszycie - do 18.04.2020

  20-23.04.2020

 •  T: POLE TRÓJKĄTA CZ. 2 notatka i zadania do zrobienia w zeszycie - do 24.04.2020

  27-28.04.2020
 • POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU CZ. 1 - ZOBACZ FILM
 • POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU CZ. 1 - notatka i zadania do zeszytu - do 29.04.2020

  30.04.2020

 • T: POLE RÓWNOLEGŁOBOKU I ROMBU CZ. 2 - notatka i zadania do zrobienia w zeszycie

  5-6.05.2020

 • T: POLE TRAPEZU CZ. 1 - notatka i zadania do zrobienia w zeszycie - do 8.05.2020

  7-8.05.2020
   
 • T: POLE TRAPEZU CZ.2 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 9.05.2020

  11-13.05.2020

 • T: POLA WIELOKĄTÓW - POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

  Notatka i zadania do zrobienia w zeszycie - do 14.05.2020

 • POLA WIELOKĄTÓW - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH - ZADANIA  

  18-19.05.2020

 • T: KALENDARZ I ZEGAR - notatka i zadania do zrobienia w zeszycie - do 20.05.2020

  21-22.05.2020

 • T: MIARY, WAGI I PIENIĄDZE - zadania do zrobienia w zeszycie - do 23.05.2020
   

            25-27.05.2020

 • T: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA LICZB - notatka i zadania do zeszytu - do 28.05.2020

            2-3.06.2020

 • T: LICZBY CAŁKOWITE WOKÓŁ NAS - ZOBACZ FILM
 • T: LICZBY CAŁKOWITE WOKÓŁ NAS - notatka do zeszytu

             4-5.06.2020

 • T: DODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH - ZOBACZ FILM
 • T: DODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH - notatka i zadania do zeszytu - do 6.06.2020 
 • T: DODAWANIE LICZB CAŁKOWITYCH - SPRAWDŹ SIEBIE

             8-9.06.2020

 • T: O ILE RÓŻNIĄ SIĘ LICZBY? - notatka i zadania do zeszytu - do 10.06.2020 

             LICZBY CAŁKOWITE - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH - ZADANIA  

       15.06.2020

 • T: FIGURY PRZESTRZENNE - BRYŁY - notatka do zeszytu

            19.06.2020

 • T: SIATKI BRYŁ - notatka do zeszytu

            22-23.06.2020

 • T: OBJĘTOŚĆ I POJEMNOŚĆ - notatka do zeszytu

            24-25.06.2020

 • T: Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT - gry i zabawy matematyczne

 

 Klasa 6


      od 16.03.2020

 • POLA WIELOKĄTÓW zadania do zrobienia w zeszycie
 • OBLICZANIE POLA WIELOKĄTÓW - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH 
 • JEDNOSTKI POLA - karta pracy - wysyłamy uzupełnioną kartę pracy na adres e-mail

       25-27.03.2020 

 • RÓWNANIA - ZOBACZ FILM
 • LICZBA SPEŁNIAJĄCA RÓWNANIE - ZOBACZ FILM
 • LICZBA SPEŁNIAJĄCA RÓWNANIE - zadania do zrobienia w zeszycie - do 28.03.2020

           30-31.03.2020

 • LICZBA SPEŁNIAJĄCA RÓWNANIE CZ. 2 - zobacz wzór rozwiązanego zadania
 • LICZBA SPEŁNIAJĄCA RÓWNANIE CZ. 2 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 1.04.2020

           2-3.04.2020

 • ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 1 - ZOBACZ FILM
 • ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 1 - zobacz wzór rozwiązanego zadania
 • ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 1 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 4.04.2020

  6-7.04.2020
 • T: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 2 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 8.04.2020
 • ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH  

  16-17.04.2020
 • ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 3 ZOBACZ FILM

 • T: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ CZ. 3 - zadania do zrobienia w zeszycie - do 18.04.2020

   20-23.04.2020

 • T: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ - POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 

   Notatka i zadania do zrobienia w zeszycie - do 24.04.2020 

  ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ - DLA UCZNIÓW ZAJĘĆ ROZSZERZAJĄCYCH   

27-28.04.2020

T: JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI - notatka i karta pracy do 29.04.2020

30.04.2020

T: SIATKI BRYŁ - notatka do zeszytu

5-6.05.2020

T: WŁASNOŚCI PROSTOPADŁOŚCIANU I SZEŚCIANU - karta pracy - do 7.05.2020

7-8.05.2020

T: OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU I SZEŚCIANU - notatka do zeszytu

11-12.05.2020

T: OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU I SZEŚCIANU CZ 2 - zadania do zeszytu - do 13.05.2020

14-15.05.2020

 

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio