baner Łukasz
Szukaj

mgr Marek Nawieśniak

Witam Was!

Zaistniała sytuacja zmusza nas do zmiany formy pracy i komunikowania się. Dlatego lekcje geografii prezentowane będą na stronie internetowej szkoły. Mam nadzieję, że przedstawiany materiał multimedialny dla poszczególnych klas będzie atrakcyjny i zachęci Was do pracy.

W prezentacjach multimedialnych znajdują się ciekawe zdjęcia, filmy, gotowe notatki z lekcji oraz odnośniki do zadań w zeszycie ćwiczeń, które należy rozwiązać. 

Proszę wszystkich o przesłanie mi adresów e-mail, bowiem za pośrednictwem Internetu sprawdzimy jak radzicie sobie ze zrozumieniem prezentowanych treści. Życzę owocnej pracy - w razie pytań proszę o kontakt e-mail: marek1971@interia.pl

 16.03 - 24.03

Klasa 5:                  Krajobraz wysokogórski Tatr

Klasa 6:                  Rolnictwo Danii i Węgier

Klasa 7:                  a) Energetyka 

                               b) Gospodarka morska   

Klasa 8 :                  Ludność Ameryki

 

Wychowanie fizyczne - wykorzystajmy ten czas na korekcję wad postawy, w przerwie między innymi obowiązkami. Pamiętajcie również o ruchu na świeżym powietrzu np. pomoc w pracach wiosennych w ogrodzie.

 Przypominam, że na ocenę z wychowania fizycznego ma wpływ Wasza aktywność fizyczna udokumentowana filmami oraz dodatkowo wykonanym plakatem czy prezentacją

Zachęcam do korzystania z ćwiczeń przeznaczonych dla innych klas.

Klasa 6a:          Ćwiczenia doskonalące umiejętność przyjmowania prawidłowej postawy ciała  

Klasa 7:            Doskonalenie umiejętności oddychania podczas ćwiczeń

Klasa 8:          Ćwiczenia w pozycjach niskich jako forma odciążenie kręgosłupa

SKS                 Technika odbicia oburącz dolnego i górnego [film]

 

25.03. 2020 r. -

Klasa 5:            Utrwalenie wiadomości

Klasa 7:            Utrwalenie wiadomości

wf klasa 7:       Prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń

wf klasa 8:      Ćwiczenia odciążające kręgosłup   

 

26.03. 2020 r.

Klasa 8:            Urbanizacja w Ameryce

wf klasa 6a:     Doskonalenie umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy ciała

klasa 7:           Usługi w Polsce - Transport lądowy

wf klasa 8       Odciążamy kręgosłup

godz. - wych.  Jak posługiwać się aplikacją Zoom?

 

27. 03. 2020 r.

wf klasa 6a:     Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w formie zabawowej

klasa 6a:         Utrwalenie wiadomości do testu "Środowisko przyrodnicze i ludność Europy"

wf klasa 7       Prawidłowe oddychanie w czasie ćwiczeń - doskonalenie

SKS                  Ustawienie przodem w kierunku odbicia  [film] [film2]

 

30.03.2020 r.

klasa 6 b          Przemysł i usługi we Francji   + rozwiąż kartkówkę

wf klasa 7 i 8   Krakowiak - podstawowe kroki    [film 1]   i [film 2]

                        

31.03.2020 r.

wf 6                   Gry i zabawy skoczne

wf 8                  Doskonalenie kroków i figur Krakowiaka    [film]

 

1.04.2020 r.

klasa 5    Test - Środowisko przyrodnicze Polski cz. 2             

klasa 7    Test - Rolnictwo i przemysł Polski

wf 7 i 8    Doskonalenie kroków i figur Krakowiaka     [film]

 

2.04.2020 r.

klasa 8       Kanada - środowisko przyrodnicze +           kartkówka

wf 6 i 8      Gry i zabawy kształtujące skoczność    -       [klasa 8]

klasa 7      Omówienie wyników testu  [online - Zoom]

godz. - wych. - Moje obowiązki w domu - pomagamy rodzicom. [online zoom]

 

3.04.2020 r.

klasa 6a     Test "Środowisko przyrodnicze Europy"

wf 6 i 7       Marsz i bieg w terenie

SKS           Kierowanie piłki do celu   [film] [film2]

 

 

 6.04.2020 r.

klasa 6b   Energetyka w Europie

wf 7 Choroby cywilizacyjne - otyłość    [film]   [film2]

wf 8 Choroby cywilizacyjne - anoreksja         [film]

 

7.04.2020 r.

klasa 7      Transport wodny i lotniczy w Polsce - łączność.

wf 6a         Uczymy się kozłować piłkę poprzez gry i zabawy ruchowe     [film]

wf 8          Gry i zabawy z elementami kozłowania piłki                             [film]

 

8.04.2020 r.

 klasa 7   Turystyka

wf 7         Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka   [film]   [film2]

wf 8         Prowadzenie piłki wybraną częścią stopy    [2h - fakultet)   - [film]  [film2]  [film3

Animowane kartki wielkanocne z życzeniami | Śliczne kartki, Kartki ...

 15.04.2020 r

klasa 7  Handel

wf 7      Gry i zabawy z elementami kozłowania      [film]

wf 8    Przyjęcia i uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy  [ 2h - fakultet] [film]  [film2]

 

16.04.2020 r.

klasa 8  Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata

klasa 5  Przez lądy i oceany

wf 6a  Prowadzenie piłki wybraną częścią stopy    [2h - F)   - [film]  [film2]  [film3]

godz - wych. -  Rzeczy ważne w moim życiu w czasie pandemii [online - Zoom}

 

17.04.2020 r.

klasa 6a    Rolnictwo Danii i Węgier

wf 6a        Uczymy się chwytać i podawać piłkę poprzez gry i zabawy [ film] [film2]

wf 7 [2h -F] Doskonalimy umiejętność prowadzenia piłki [film] [film2] [film3]

SKS            Kształtowanie szybkości i skoczności w grach zespołowych  [film]

 

20.04.2020 r.

klasa 6b     Turystyka w Europie Południowej

wf 7            Rzut do kosza z miejsca    [film]

wf 8            Podania i chwyty sprzed klatki piersiowej [film] [film2]

 

21.04.2020 r.

klasa 7     Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

wf 6a       Nauka rzutu do kosza z wykorzystaniem gier  i zabaw   [film]

wf 8         Atak szybki w koszykówce  [film] [film2]

 

22.04.2020 r.

klasa 7   Utrwalenie wiadomości - "Usługi - degradacja środowiska"

wf 7       Dwutakt zakończony rzutem do kosza [film] [film2]

wf 8      Doskonalenie podań i strzałów do bramki - gra właściwa [film] [film2]  (2h - F)

 

23.04.2020 r.

klasa 8   Lekcja powtórzeniowa - Ameryka Północna i Południowa

klasa 5   Pierwsze podróże geograficzne

wf 6a      Nauka uderzeń (podań i strzałów) piłki nogą - gra uproszczona (2h - F) [film] [film2]

godz. - wych. - Nasze zachowania w sytuacjach konfliktowych -  [online zoom]

 

24.04.2020 r.

 klasa 6a  Przemysł i usługi we Francji

wf 6a       Rzut z biegu z prawej i lewej strony do kosza [film] [film2]

wf 7         Nauka uderzeń piłki podbiciem wewnętrznym, zewnętrznym i prostym (2h- F) [film] [film2] [film3] [film4]

SKS        Dogranie piłki do rozgrywającego  [film]

 

27.04.2020 r.

klasa 6b  Lekcja powtórzeniowa

wf 7        Podania i chwyty piłki sprzed klatki piersiowej [film]  [film2]

wf 8        Obrona stref w ustawieniu 1:3:1, 2:1:2, 2:3, 3:2  [film] [film2] [film3]

 

28.04.2020 r.

klasa 7    Sprawdzian - "Usługi w Polsce oraz Zanieczyszczenie środowiska" -

wf 6a      Doskonalenie kozłowania w piłce ręcznej poprzez gry i zabawy [rozgrz.] [film] [film2] [film3]

wf 8       Podania i chwyty jednorącz w piłce ręcznej                                 [rozgrz.] [film1] [film2]


29.04.2020 r.

klasa 7    Omówienie sprawdzianu  (online)

wf 7        "Obrona "każdy swojego"  [film} [fim2}

wf 8      Nauka uderzenia piłki głową  [film]

wf 8      Doskonalenie uderzeń piłki głową  [film]

 

30.04.2020 r.

klasa 8  Sprawdzian z rozdziału "Ameryka Północna i Ameryka Południowa"

klasa 5   Pogoda i klimat

wf 6a     Nauka uderzeń piłki głową  [film]

wf 6a    Gry i zabawy uczące prawidłowych uderzeń piłki [film]

godz. - wych.   Jak radzić sobie z agresją w sieci? [online zoom]

 

5.05.2020 r.

klasa 7   Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi [film]

wf 6a      Doskonalimy chwyty i podania piłki poprzez gry i zabawy mini piłka ręczna   [rozgrz.] [film]

wf 8       Rzuty na bramkę z różnych pozycji - gra bramkarza. [film}

 

UWAGA!

Konkurs Domowy Mały Mistrz dla klas 6 i młodszych przeczytaj, weź  udział

 

6.05.2020 r.

klasa 7   Obszary zagrożone powodzią w Małopolsce - moje pomysły na ich przeciwdziałanie.

wf 7        Doskonalenie podań i chwytów we fragmentach gry

wf 8 [F}  Kształtowanie wytrzymałości - rozwijamy cechy motoryczne piłkarza (2h) [film]

 

7.05.2020 r.

klasa 8     Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii

klasa 5     Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

wf 6a (F)  Kształtowanie szybkości, skoczności i gibkości w grach zespołowych.[film]

godz. - wych. - Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? [online zoom]

 

8.05.2020 r.

klasa 6a   Energetyka w Europie

wf 6a        Doskonalimy rzuty na bramkę poprzez gry i zabawy ruchowe [film]

wf 7 (F)        Kształtowanie wytrzymałości w grach zespołowych (2h) [film]

SKS             Obrona i wystawienie po dojściu do piłki  [film]

 

11.05.2020 r.

klasa 6b  Sprawdzian "Gospodarka Europy"

wf 7          Prowadzenie piłki w dwójkach, trójkach zakończone rzutem do bramki

wf 8          Doskonalenie rzutu w wyskoku

 

12.05.2020 r.

klasa 7   Warunki produkcji energii z różnych źródeł

wf 6a      Doskonalenie kozłowania piłki ręcznej ze zmianą ręki kozłującej

wf 8         Nauka zwodów - gra bramkarza

 

13.05.2020 r.

klasa 7    Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

wf 7          Doskonalimy rzut na bramkę w wyskoku  [film] [film]

wf 8 (F)     Zwody z piłką i bez piłki - doskonalenie prowadzenia [2h] [film] [film2]

 

14.05.2020 r.

klasa 8           Ludność i gospodarka Australii [film]

klasa 5          Lekcja powtórzeniowa

wf 6a (F)        Technika gry głową - uderzenia czołem w biegu [2h] [film] [film2]

godz. - wych   Praca w służbie zdrowia [online Zoom): 13:30

 

15.05.2020 r.

klasa 6a           Turystyka w Europie Południowej

wf 6a                Doskonalenie rzutu na bramkę z miejsca

wf 7 (F)            Prowadzenie piłki w różnych kierunkach - slalom.      [film] [film2]

SKS                Start wysoki        [film] [film2]  

 

18.05.2020 r.

klasa 6b           Zmiany w przemyśle Niemiec [film]

wf 7                  Doskonalenie poruszania się w obronie systemem "Krycie każdy swego"

wf 8                  Obrona strefowa w piłce ręcznej

 

19.05.2020 r.

klasa 7            Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich [film]

wf 6a               Poznajemy przyczyny otyłości człowieka    [film]   [film2]

wf 8                 Przejście z obrony "strefą" do obrony "każdy swego"

 

20.05.2020 r.

klasa 7           Podobin - struktura wieku, migracja i zaludnienie

wf 7                 Gra drużynowa "dwa ognie usportowione"

wf 8 [f]             Doskonalenie odbierania piłki i gry ciałem (2h)


21.05.0202 r.

klasa 8          Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki [film] [film2]

klasa 5         Sprawdzian - Lądy i oceany - czas zakończenia 11:30

wf 6a  [f]     Nauka przyjęcia piłki z powietrza i w powietrzu  (2h)

godz. - wych. Serce dla mojej mamy - Dzień Matki [online - Zoom] 13::30

 

22.05..2020 r.

klasa 6a   Lekcja powtórzeniowa

wf 6a          Zasady zapobiegania otyłości

wf 7a  [F]     Zwody z piłką i bez piłki - doskonalenie prowadzenia [2h] [film] [film2]

SKS           Biegi sztafetowe - nauka przekazywania pałeczki sztafetowej  [film]

 

25.05.2020 r.

klasa 6b    Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji    [film]

wf 7           Gra drużynowa "Kwadrant"

wf 8           Sterydy i ich  negatywny wpływ na zdrowie  [film]


26.05.2020 r.

klasa 7 Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po roku 1989 na strukturę zatrudnienia   [film]

wf 6a  Doskonalimy grę w "Cztery ognie"  [film]

wf 8    Doskonalenie chwytów i rzutów w ringo  [film]

 

27.05.2020 r.

klasa 7   Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług  [film]

wf 7        Substancje psychoaktywne - zagrożenia

wf 8 (F)  Odbiór piłki przeciwnikowi - doskonalenie (2h) [film]

 

28.05.2020 r.

klasa 8   Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce  [film]  [film2]

klasa 5   W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej  [film]  [film2]

wf 6a (F) Doskonalenie przyjęcia piłki nogą, klatką piersiową, brzuchem, głową

godz. - wych. Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka [online - Zoom] 13:30

 

29.05.2020 r.

klasa 6a   Test - "Gospodarka Europy"

wf 6a         Doskonalimy grę w badmintona  [film]  [film2]

wf 7 (F)    Odbieranie piłki przeciwnikowi - gra ciałem  [film]

SKS       Doskonalenie umiejętności lekkoatletycznych przy pomocy obwodu ćwiczebnego

 

 Przypominam, że na ocenę z wychowania fizycznego ma wpływ Wasza aktywność fizyczna udokumentowana filmami oraz dodatkowo wykonanym plakatem czy prezentacją.

 

 1.06.2020 r.

klasa 6b    Graj i poznawaj świat

klasa 7      Gry i zabawy sportowe

klasa 8      Małe zabawy sportowe

 Życzenia na Dzień Dziecka - xdPedia (33995)

2.06.2020 r.

klasa 7    Wpływa walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki

wf 6a        Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej - ISF K. Zuchory [wykonaj test] [film]

w 8            Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej - ISF K. Zuchoiry [wykonaj test] [film]

 

 Przypominam, że na ocenę z wychowania fizycznego ma wpływ Wasza aktywność fizyczna udokumentowana filmami oraz dodatkowo wykonanym plakatem czy prezentacją

3.06.2020 r.

klasa 7     Lekcja powtórzeniowa

wf 7           Samokontrola i samoocena sprawności fizycznej - ISF K. .Zuchory [wykonaj test] [film]

wf 8 (F)      Nauka i doskonalenie techniki ataku pozycyjnego  (2h) [film] [film2] [film3]

 

4.06.2020 r.

klasa 8           Lekcja powtórzeniowa  [test 10.06 - środa]

klasa 5           Krajobraz sawanny i stepu  [film] [film2]

wf 6a (F)        Nauka przyjęcia piłki toczącej się i po odbiciu - gra szkolna (2h)

godz. - wych. Marzenia - jak je realizować?  spotkanie z rodzicami  [Zoom] 13:30

 

5.06.2020 r.

klasa 6a       Zmiany w przemyśle Niemiec  [film]

wf 6a              Wykorzystanie dużej zabawy biegowej w kształtowaniu wytrzymałości

wf 7 (F)          Nauka i doskonalenie ataku szybkiego (kontrataku) - gra szkolna (2h) [film] [film2]

SKS               Gry i zabawy z mocowaniem - siła

 

8..06.2020 r.

klasa 6b  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi [film]

wf 7          Bieg na 60 - 100m - pomiar szybkości  [film]

wf 8         Bieg na dystansach od 600 - 1000m - pomiar czasu. [film] [film2]

 

9.06.2020 r.

klasa 7    Sprawdzian - Relacje między elementami środowiska przyrodniczego [30 minut] godz. 8:30

wf 6a       Doskonalimy rozbieg do skoku w dal  {film]

wf 8         Bieg na 60 - 100m - pomiar czasu  [film]

 

10.06.2002 r.

klasa 7    Poznaję region, w którym mieszkam.

wf 7          Bieg na dystansach  600 - 1000m - pomiar czasu[film] [film2]

wf 8 (F)    Nauka i doskonalenie ataku szybkiego (kontrataku) - doskonalenie form ataku (2h) film] [film2]

                  Test - Australia i Oceania - obszary polarne" - godz. 11:00

 

15.06.2020 r.

klasa 6b     Współczesne problemy Ukrainy  [film]

wf 7             Doskonalimy grę w badmintona  [film] [film2]

wf 8           Gra drużynowa "Kwadrant"

 

19.06.2020 r.

klasa 6a   Wschodni sąsiedzi Polski - Litwa i Białoruś, Ukraina i Rosja - relacje z sąsiadami

wf 6a          Organizujemy klasowe zawody w biegu na orientację

wf 7 (F)     Nauka podstawowych elementów techniki gry bramkarza

                  Nauka wrzutu piłki z linii bocznej

SKS          Skok w dal sposobem naturalnym

 

 

 22.06.2020 r.

klasa 6b  Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji - relacje Polski z sąsiadami   

wf 7             Chwyty i rzuty w ringo [film]

wf 8           Doskonalenie odbić lotki bekhendem [film] [film2]


              cd na nowej stronie

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio