baner Łukasz
Szukaj

s. mgr Teresa Słonina

 

 

26.03 - czwartek

kl. VI b

 Szczęść Boże! Witam Was serdecznie.

Kontynuując naszą pracę na katechezie zapraszam do przygotowania naszych serc na przeżywanie Tajemnic Wielkiego Tygodnia. Na naszym ostatnim spotkaniu omawialiśmy Triduum Paschalne ( Trzy Wielkie Dni przed Wielkanocą).

Temat dzisiejszej katechezy: Grób Jezusa - koniec czy  początek...

Proszę o zapoznanie się z fragmentami Ewangelii Mt 27,55-66; 28,1-10 oraz Mk 15,42-47; 16,1- 11

Po zapoznaniu się z opisem pogrzebu i Zmartwychwstania Chrystusa proszę o wykonanie projektu Bożego Grobu do naszego kościoła. Pracę wykonana dowolną techniką na karcie A4 należy zachować do oceny po powrocie do szkoły!

Podaję kontakt do mnie jeśli pojawią się pytania. Będzie również potrzebny do dalszej pracy. Życzę Bożego błogosławieństwa na każdy dzień dla Was i dla Waszych bliskich. s. Teresa

  kl. V

Szczęść Boże! 

Temat katechezy na dzisiaj: Słucham głosu sumienia.

Zapoznaj się z treścią katechezy 43, str.146-148 w katechizmie. Zapoznaj się z pojęciami ze słowniczka: sumienie, egoizm. 

Tak jak przez całe życie rozwijamy się i formujemy intelektualnie i fizycznie tak również mamy obowiązek kształtowania własnego sumienia. W przeciwnym wypadku może ono źle oceniać nasze postawy i zachowania. 

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie - jak kształtować swoje sumienie? ( na podstawie treści ze str.147)

Rozpoznaj czy dany wybór jest wyborem moralnym – poruszającym sumienie, czy też wyborem zwykłym. ( Nie przepisuj i nie drukuj, możesz przedyskutować z innymi!)

1. Wybór między pójściem w niedzielę do kina czy do kościoła

2. Wybór między zapisaniem się na siatkówkę czy koszykówkę

3. Wybór między podjęciem nauki angielskiego czy francuskiego

4. Zdradzić, czy nie zdradzić powierzoną tajemnicę?

5. Ściągać czy nie ściągać podczas sprawdzianu?

6. Podejść i spróbować się zaprzyjaźnić z nowym kolegą czy nie?

7. Oglądnąć film, czy pograć na komputerze?

8. Zjeść w piątek kanapkę z wędliną czy z serem?

9. Kupić płytę czy książkę?

 

10. Posłuchać mamy i posprzątać od razu czy później?

Pozdrawiam serdecznie życzę Bożej opieki i błogosławieństwa. Przypomina, aby w wolnej chwili napisać rozważanie jednej stacji Drogi Krzyżowej - do następnej środy! Z Bogiem. s. Teresa

 

Kl. VIII

Szczęść Boże! Witam Was serdecznie.

Temat dzisiejszej katechezy: Powołani do świętości.

Mt 19,16-22

 

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.

 Przeżywamy czas Wielkiego Postu inaczej niż zawsze. Pragnę zachęcić was do wykorzystania go również do pogłębienia waszej relacji z Bogiem. W ramach indywidualnych rekolekcji proponuję oglądnąć film: Przypływ wiary

Będziemy kontynuować również nasze katechezy.

Dzisiejszy temat: Czas powrotu.

Proszę zapoznać się z treścią katechezy na str.311-314. Czytając znaną przypowieść o Synu Marnotrawnym proszę zastanowić się kto Twoim zdaniem jest głównym bohaterem tej perykopy i dlaczego?

Wpisz do tabelki (przerysuj do zeszytu) czym charakteryzowały się poszczególne postacie?

Młodszy syn

Starszy syn

Ojciec

 

   

 

(Notatka do zeszytu)

Młodszy syn reprezentuje tych, którzy przez grzech odchodzą od Boga, co ma tragiczne konsekwencje. Ale opamiętuje się i nawraca. Starszy syn reprezentuje tych, co trwają przy Bogu, ale nie są szczęśliwi – nie potrafią przyjąć miłości ani jej odwzajemnić. Ojciec jak Bóg zawsze czeka na nawrócenie grzesznika – jest pełen miłości i miłosierdzia.

Zadanie. Ułóż krótką modlitwę o dobre przeżycie Wielkiego Postu.

Pozdrawiam i życzę Bożej pomocy i opieki. Z Bogiem

s. Teresa

Kl. III

 Szczęść Boże! Serdecznie witam Uczniów klasy trzeciej.

Będziemy kontynuować  katechezy i chociaż w inny sposób, to jednak będziemy się przygotowywać do naszego spotkania z Panem Jezusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii.

Temat dzisiejszej katechezy: W Wielkim Poście powstajemy z upadków. (kat. nr 59)

Wykonaj ćwiczenie 1 

Pamiętasz jakie nabożeństwa są odprawiane w Wielkim Poście? 

Z pewnością uczestniczyłaś(eś)  w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Korzystając z Ćwiczeń do religii, książeczki, czy podpowiedzi bliskich narysuj jedną wybraną stację Drogi Krzyżowej Pana Jezusa na kartce A4 i zachowaj ją do oceny po powrocie do szkoły. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej opieki 

z Bogiem s. Teresa

27.03-  piątek 

Kl. I

 Serdecznie pozdrawiam wszystkich Uczniów klasy pierwszej! Szczęść Boże!

W ramach dzisiejszej katechezy zapraszam o godz. 11.00 lub w dowolnym czasie - kiedy lekcje będą już odrobione na spotkanie z bohaterami programu Mocni w Duchu dzieciom. Proponuję odcinek "Dobry Łotr", a jeśli ktoś oglądał wczoraj dzisiaj jest kolejny premierowy odcinek. Na miarę możliwości włączamy się w naukę i zabawę. 

Drodzy Rodzice podaję link https://youtu.be/qwDb0WJ2iol. Można w te zajęcia włączyć się w dowolnym czasie, aby nie wydłużać pracy dzieci przy komputerze. 

Mam nadzieję, że ćwiczenia mają dzieci w domu, jeśli nie będziemy sobie radzić inaczej. Kontakt do mnie: teres@op.pl

Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożego błogosławieństwa na ten trudny czas. Pamiętam w modlitwie. s. Teresa

 

 Kl. VI

 Witam Was serdecznie. Szczęść Boże!

Dzisiejszy temat: Po co są przykazania Boże?

 

Proszę zapoznać się katechezą nr 42, str. 118 - 119.

Mamy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie  jakie znaczenie w naszym życiu mają ( powinny mieć) przykazania kościelne.

Znajdziemy je na str. 177 - jeśli ktoś nie pamięta.

Notatka do zeszytu:

Przykazania kościelne są dodatkowymi drogowskazami dla katolików. Kształtują naszą miłość. Przypominają nam o obowiązkach względem Boga, bliźnich, siebie i Kościoła. Mówią o konkretnych zobowiązaniach. Pomagają kroczyć drogą do świętości

 Uściślają – konkretyzują nam – przykazania dekalogu i przykazania miłości. Możemy zobrazować to za pomocą następującego schematu:

 

Dwa przykazania miłości Boga i bliźniego

 ⇒

Dziesięć przykazań Bożych

Pięć przykazań kościelnych

Odpowiedz pisemnie na pytanie: Dlaczego Kościół sformułował przykazania kościelne? ( na podstawie katechezy w podręczniku i notatki do zeszytu)

Pozdrawiam i pamiętam o Was w modlitwie. s. Teresa

 

30.03. 2020 - poniedziałek

Kl II 

 

 Witam serdecznie.

Dzisiejszy temat: 

 Z wiarą uczestniczę we Mszy Świętej.

Odpowiedz na pytania:

W jaki sposób możemy poznawać świat?

 Jak możemy poznawać świat za pomocą oczu?

Co możemy rozpoznać przy pomocy słuchu? (węchu, dotyku, smaku)

 

    Nie wszystko da się rozpoznać za pomocą zmysłów, ale istnieje jeszcze inna droga poznawania, o której dowiemy się podczas dzisiejszej lekcji.

 

Przeczytaj uważnie!

Łk 18,35-43

„Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu”.

 

Wykona 1 zadanie z zeszytu ćwiczeń! ( str. 141)

Niewidomy nie widział Pana Jezusa, ale wierzył, że On jest przy nim i że go uzdrowi. On to wyczuwał w sercu, widział Pana Jezusa swoim sercem.

 

Podobnie my w czasie Mszy Świętej nie widzimy Jezusa naszymi oczami, ale naszym sercem i wiarą.

 

Wykonaj 2 i 3 zadanie. ( str. 143 i 144)

Pozdrawiam z Bogiem. s. Teresa

 

Kl. I 

 Witam serdecznie Uczniów klasy pierwszej i zachęcam do obejrzenia dzisiejszego odcinka Mocni Duchem dzieciom.

https://youtu.be/qwDb0WJ2iol .

Pozdrawiam s. Teresa

kl. III

 

 Witam serdecznie!

Dzisiaj uzupełniając poprzednią katechezę proszę o wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń str. 207- 209: zadania 1,2 ,3.

Dla chętnych ćwiczenie 4! zadania będą oceniane po powrocie do szkoły.

Pozdrawiam , z Bogiem. s. Teresa

kl. VIII

 Witam serdecznie!

Dzisiejszy temat: Liturgia -spotkanie z żywym Bogiem.

 

Zapoznaj się z treścią katechezy str.211 -215 i pisemne odpowiedz na pytania:

1. Co to jest liturgia?

2. Co jest istotą każdej liturgii?

Pamiętam o Was w modlitwie i pozdrawiam. s. Teresa

(teresi@op.pl )

 

 

31.03 

01.04

Kl. VI a i VIb

Witam serdecznie. Szczęść Bożę!

Temat: Misterium paschalne.

Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień - czas przeżywania tajemnic naszego odkupienia - męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zapoznaj się z pojęciami ze słowniczka str.149.

Na podstawie treści katechezy str. 145 - 149 odpowiedz pisemnie na pytania sprawdzające str. 149 .

 

Kl. VII 

 

Witam serdecznie.Szczęść Boże!

Przypominam o przesyłaniu prac z rozważaniami Drogi Krzyżowej. Dzisiaj mija termin ich składania. Prace są oceniane.

Temat dzisiejszej katechezy: Jezus błogosławi.

Zapoznaj się z błogosławieństwami Jezusa, które znajdziesz w katechizmie na str. 160 lub w Ew. wg św. Matusza 5,1-12,

oraz z pojęciami ze słowniczka str.161.

Zapoznaj się z tekstem na str. 159 i odpowiedz na pytanie: Czym dla chrześcijanina powinny być błogosławieństwa Jezusa.

Napisz krótką notatkę w zeszycie.

Zadanie dodatkowe:  Kim był bł. Piera Giorgia Frassati? 

Pozdrawiam. s. Teresa

01.04 

Kl. II

 Witam serdecznie! Szczęść Boże!

Przed nami Niedziela Palmowa. Niestety nie będziemy mogli pójść jak co roku do kościoła z pięknymi palmami, aby oddać jezusowi cześć. ten Wielki Post przeżywamy zupełnie inaczej.

 Tematem dzisiejszej katechezy jest właśnie Niedziela Palmowa. 

Przypominamy jak Jezus w sposób bardzo uroczysty wjechał do Jerozolimy witany przez tłumy ludzi, którzy wiwatowali na Jego cześć i witali jak króla.

Jeśli masz w domu Biblię spróbuj odszukać opis tego wydarzenia( jeśli to jest Biblia dla dzieci, nie będzie problemu - są ilustracje, jeśli to Biblia dla dorosłych mam nadzieję, że Rodzice czy Rodzeństwo pomoże).

Proszę wykonać palmę wielkanocną, aby w niedzielę przypominała nam w domu, że przeżywamy tą piękną Uroczystość. 

Palmy proszę zatrzymać, po powrocie do szkoły przyniesiecie je i będziemy wspólnie oceniać!

Pozdrawiam   życzę owocnej pracy. z Bogiem s. Teresa

 

Kl.V

 Witam serdecznie. Szczęść Boże!

Przeczytaj uważnie!

 Mt 19,16-22

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.

 

(Zapisz do zeszytu)

Bogaty młodzieniec

– dociekliwy

– dobry

– sprawiedliwy – zachowuje przykazania

– pobożny

– bogaty

– przywiązany do swoich „posiadłości”

– smutny

Wskazówki Jezusa, jak zostać świętym

– tylko Bóg jest dobry, święty doskonały

– zachowywać przykazania

– trzeba chcieć

– zostawić wszystkie przywiązania do rzeczy przemijających

– zadbać o skarb w niebie

– przyjść do Jezusa

– pójść za wskazówkami Jezusa  

-------------------------------------------------------------------------------

 Posiadłości bogatego młodzieńca, mogą być obecne w naszym życiu. Posiadłości możemy porównać do tego wszystkiego, co może nas zniewalać, odciągać od Pana Jezusa, co stanowi naszą barierę w relacji z Panem Bogiem. Posiadłości są jakby naszą kulą u nogi w drodze do świętości.

 Zastanów się , co może być dla mnie taką "posiadłością"? (np. lenistwo, moda, komputer ...)

 Jest ktoś, kto może nas uwolnić od tych "posiadłości". Oczywiście jest Nim Jezus Chrystus. Dzięki sakramentowi pokuty i pojednania przywraca nam łaskę uświęcającą, a w Eucharystii przyjmujemy pokarm dający nam siły i uświęcenie.

 Zakreśl pionowo imiona świętych (imiona ich zapisane są w I modlitwie Eucharystycznej).

Z pozostałych liter, wybierz poziomo co drugą zaczynając od B, odkryjesz wezwanie stawiane nam przez Pana Boga.

 

B

T

Ą

U

A

D

P

Ź

O

B

C

S

K

I

K

W

E

K

C

W

C

Ś

K

M

W

R

I

N

O

J

Ę

M

A

T

Z

T

A

L

K

Y

O

C

A

H

G

M

A

G

P

I

D

P

A

B

F

R

M

Y

A

F

E

L

S

R

Y

W

R

K

O

R

A

I

J

R

J

N

T

I

T

A

M

D

A

T

E

Y

N

P

R

Y

O

L

Y

J

O

P

Z

D

E

O

L

Ł

T

O

E

K

S

M

K

E

R

Z

Z

S

D

J

J

T

A

E

J

K

M

I

O

E

N

U

L

T

E

S

L

I

Y

O

M

A

A

Ó

R

W

J

A

W

A

P

M

U

E

S

I

H

N

T

I

A

N

G

A

M

M

Z

Y

E

Ś

K

Z

S

W

I

S

I

Z

N

I

S

U

U

N

I

O

E

I

Ę

E

J

Ł

T

U

C

Z

Y

E

Z

F

P

U

D

A

S

S

A

E

N

N

A

P

F

B

M

Ó

B

P

G

B

J

W

J

A

S

E

S

L

Z

Z

C

V

!

N

 

 Zapisz to wezwanie do zeszytu.

Pozdrawiam serdecznie .s. Teresa

 02.04

kl. V

Witam serdecznie. Szczęść Boże!

Temat: Czyny Jezusa dla nas i dla naszego zbawienia.

 Uzupełnij 

Co dla ciebie czyni?

 - mama, tata -

- policjant -

- kapłan -

- lekarz -

- rolnik -

- kierowca -

Korzystamy z pracy (czynów) i dobroci wielu ludzi. Niekiedy nie myślimy o tym zupełnie. Jest to dla nas oczywiste. Czy pamiętamy o wdzięczności, zwłaszcza naszym bliskim?

Przeczytaj teraz uważnie:

Łk 4,16-21

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli»”.

 

Nowy Testament widzi w tym człowieku samego Jezusa. Odczytany fragment z Pisma Świętego podaje misję, z jaką Jezus zstąpił na ziemię.

Wskaż i wypisz co takiego proroctwo Izajasza mówiło na temat czynów Jezusa – z podanego fragmentu Ewangelii.

  Wpisz notatkę do zeszytu!

Jezus poprzez swoje czyny pragnął obdarować ludzi szczęściem, objawić prawdę o sobie i o Bogu i przede wszystkim przybliżyć wszystkich do Boga.

Najważniejszym czynem Jezusa jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, gdyż dzięki nim możemy być zbawieni.

 Również dziś Jezus działa i czyni cuda w Kościele poprzez sakramenty święte, kapłanów i ludzi dobrej woli.

Pozdrawiam. s. Teresa

KL. VI a 

Witam serdecznie szczęść Boże!

Drodzy Uczniowie klasy szóstej. Proszę o przesłanie na mój adres e-mail teresi@op.pl  odpowiedzi z poprzedniej katechezy str.149. Będą one oceniane. Pozdrawiam . s. Teresa ( mogą być zdjęcia z zeszytu)

Kl. III

Witam serdecznie. Szczęść Boże!

Dzisiejszy temat: Przepraszam Cię Panie Jezu.

(Znajdziecie go w ćwiczeniach do religii na str.174)

Wiemy, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu i poniósł śmierć za grzechy wszystkich ludzi, także i za nas.Jeżeli za nie żałujemy i przepraszamy, Bóg nam je odpuszcza. Wybacza nam wszelkie zło. Przygotowując się do spowiedzi zawsze mamy pamiętać, że najpierw przepraszamy Boga za nasze złe czyny, ale także naszych bliźnich.

Wykonaj i uzupełnij zadania 1,2,3 i 5. Zadania będą oceniane!

 Pozdrawiam serdecznie i pamiętam w modlitwie. s. Teresa

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio