baner Łukasz
Szukaj

mgr Agata Orman

INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLASY 8

Bardzo proszę uczniów klasy 8 o przygotowanie prezentacji w programie Power Point i przesłanie jej w terminie do 25 marca 2020r na adres email: jamrozagata@onet.eu.

Tematy prezentacji dla poszczególnych uczniów:

Uczniowie z numerem:

- 1, 2, 3:   "Gotujemy obiad"

- 4, 5:       "Czas na deser"

- 6, 7:       "U lekarza"

- 8, 9:       "Sport"

- 10, 11:   "Słuchamy muzyki"

- 12, 13:   "Oglądamy film"

Wskazówki na temat treści prezentacji można znaleźć w podręczniku "To jest fizyka" kl. 8 od str. 236.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.


 INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLASY 7

Bardzo proszę o rozwiązanie poniższych zadań w terminie do 25.03.2020r.

Rozwiązania zapisz w zeszycie.

1. Przelicz jednostki pracy:

a) 2000 J = ...........................kJ

b) 3,5 kJ = ............................J

c) 5 MJ = ..............................kJ = ..............................J

2. Michał przesunął szafkę na odległość 2 m, działając poziomą siłą o wartości 150J. Oblicz pracę, którą wykonał. Zapisz tę pracę w kilodżulach.

3. Franek przesunął o 3 m paczkę leżącą na podłodze wykonując pracę 0,9 kJ. Oblicz wartość siły, którą działał Franek. Załóż, że miała ona kierunek poziomy i stałą wartość.

4. Przelicz jednostki mocy:

a) 4000 W = ........................kW

b) 4,6 kW = ..........................W

c) 8 MW = ............................kW = ................................... W

5. Jaką wielkość fizyczną wyrażamy w kilowatogodzinach? Wyraź 1kWh w jednostkach podstawowych.

6. Adam i jego tata wnosili do piwnicy skrzynki z owocami. Każdy z nich wykonał taką samą pracę, lecz tata wykonał swoją pracę w krótszym czasie. Kto pracował z większą mocą? Uzasadnij odpowiedź.

7. Na wiertarce elektrycznej jest informacja, że jej moc wynosi 800 W. Jaką pracę wykonuje wiertarka w czasie 5 minut?

8. Silnik wiertarki w czasie 10 sekund wykonał pracę 7000 J. Oblicz moc tego silnika. Zapisz tę moc w kilowatach.

9. Kuli do kręgli, leżącej na torze, nadano pewną szybkość. Wykonano przy tym pracę 200 J.

a) Podaj, o ile dżuli wzrosła energia kuli?

b) Jaki rodzaj energii ma poruszająca się kula?

c) Jaką pracę może wykonać ta kula?

10. Michał podniósł nad podłogę książkę, wykonując przy tym pracę 4J.

a) Ustal, o ile wzrosła energia książki?

b) Wskaż, jaki rodzaj energii ma książka względem podłogi.

c) Ustal, jaką pracę może wykonać książka, spadając na podłogę.

11. Wazon o masie 1 kg przestawiono ze stołu o wysokości 1m na szafkę o wysokości 2m. Oblicz przyrost energii potencjalnej wazonu. Przyjmij g = 10 m/s2.

12. Oblicz energię kinetyczną samochodu o masie 1000 kg poruszającego się z szybkością 20 m/s.

13. Motocyklista zwiększył szybkość z 5m/s do 10m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?

14. Oblicz energię mechaniczną piłki o masie 0,8 kg, która na wysokości 2m leci z prędkością 10m/s.

 

POWODZENIA

 


 

KLASA 7

 

 Wtorek 24 marca 2020r.

Temat: Cząsteczki.

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 154 - 156. Następnie wejdźcie na stronę:

https://epodreczniki.pl/a/czasteczkowa-budowa-materii/DWKyvCvNK

Zapoznajcie się z podanym materiałem i wykonajcie wszystkie ćwiczenia.

 

Środa 25 marca 2020r. 

Wykonajcie ćwiczenia. Jeśli macie taką możliwość to je sobie wydrukujcie, potem wklejcie do zeszytu,  Jeśli nie to zapiszcie same  rozwiązania w zeszycie. Następnie zróbcie zdjęcia i wyślijcie mi na adres: jamrozagata@onet.eu.

 

 Wtorek 31 marca 2020r. 

Temat: Stany skupienia materii.

Wejdźcie na stronę (najlepiej poprzez link podany w wiadomości email, jeśli będą z tym problemy to kliknijcie w poniższy link):

https://epodreczniki.pl/a/stany-skupienia-materii/DL0JWVINg

Zapoznajcie się z podanym materiałem sporządźcie notatkę z lekcji (zapiszcie ją w zeszycie). Zróbcie ćwiczenia, ze względów bezpieczeństwa nie wykonujcie proponowanego tam doświadczenia. Na zakończenie zróbcie proponowaną na stronie pracę domową (zapiszcie rozwiązania w zeszycie). Zdjęcia notatki i pracy domowej przyślijcie na adres: jamrozagata@onet.eu

Środa 1 kwietnia 2020r.

Temat: Temperatura a energia.

Wejdźcie na stronę (najlepiej poprzez link podany w wiadomości email, jeśli będą z tym problemy to kliknijcie w poniższy link):

https://epodreczniki.pl/a/temperatura-i-jej-zwiazek-z-energia-kinetyczna-czasteczek/DEGL3qQup

Zapoznajcie się z podanym materiałem sporządźcie notatkę z lekcji (zapiszcie ją w zeszycie). Zróbcie ćwiczenia, wykonajcie proponowane tam doświadczenie. Na zakończenie zróbcie zadania podsumowujące lekcję (zapiszcie rozwiązania w zeszycie). Zdjęcia notatki i pracy domowej przyślijcie na adres: jamrozagata@onet.eu

 


 

 KLASA 8

Wtorek  24 marca 2020r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości - drgania i fale sprężyste.

Przeczytajcie powtórzenie str. 155 w podręczniku. Następnie wykonajcie test 1 str. 156.

Środa 25 marca 2020r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości - drgania i fale sprężyste c.d.

Wykonajcie test: str. 157 w podręczniku.

Chętni mogą wykonać test 3 i 4.

Wszystkie rozwiązania należy przesłać na adres: jamrozagata@onet.eu

Wtorek 31 marca 2020r. 

Temat: Światło i cień.

Wejdźcie na stronę (najlepiej poprzez link podany w wiadomości email, jeśli będą z tym problemy to kliknijcie w poniższy link):

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DZIkLS9s1

Zapoznajcie się z podanym materiałem sporządźcie notatkę z lekcji (zapiszcie ją w zeszycie). Zróbcie ćwiczenia, wykonajcie proponowane tam doświadczenie (jeśli macie potrzebne materiały w domu). Na zakończenie zróbcie zadania podsumowujące lekcję polecenie 3.1 i 3.2 (zapiszcie rozwiązania w zeszycie). Zdjęcia notatki i pracy domowej przyślijcie na adres: jamrozagata@onet.eu

 

 Środa 1 kwietnia 2020r.

Temat: Widzimy dzięki światłu.

Przeczytajcie sobie tekst z podręcznika str. 169 - 173. Następnie sporządźcie notatkę z lekcji i zróbcie zadania 1, 2, 3, 4, 5 z podręcznika str. 173. Zdjęcia notatki i rozwiązań zadań przyślijcie na adres: jamrozagata@onet.eu

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio