baner Łukasz
Szukaj

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 -  KADRA UCZĄCA J

 

mgr Barbara Dziwisz

Dyrektor Zespołu

 

mgr Izabela Czech

Wicedyrektor Zespołu, wychowawca klasy 6, nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Barzyk

Wychowawca klasy 0, rewalidacja

mgr Ewelina Bochaczyk

Nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitacja

 

mgr Agnieszka Bryk

Wychowawca klasy 3 SP, wczesne wspomaganie

mgr Agnieszka Cedzidło

Wychowawca klasy 2 GIMN, nauczyciel matematyki

 

mgr Aleksandra Domagała

Wychowawca klasy 4B, nauczyciel języka polskiego

 

mgr Lucyna Gniecka

Wychowawca klasy 1 SP, nauczanie zintegrowane

 

mgr Małgorzata Jaśkiewicz-Koza

Wychowawca klasy 4A, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz 

 mgr Lucyna Krzysztofiak

Wychowawca przedszkola, logopedia

 Karolina Napora

Klasa 0, nauczyciel wspomagający

 

mgr Aneta  Nawieśniak

Klasa 0, nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Marta Ogiela

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agata Orman

Nauczyciel fizyki

mgr inż. Justyna Potaczek

Wychowawca klasy 7, nauczyciel matematyki, informatyki , techniki

 

s. mgr Janina Rokosz

Nauczyciel religii

 

mgr Wanda Smaciarz

Nauczyciel biologii, chemii

mgr Dorota Sochacka

Klasa 0, logopedia, nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych

mgr Justyna Sochacka

Pedagog szkolny, rewalidacja

mgr Agnieszka Szczepaniec

Nauczyciel geografii

 

mgr Jadwiga Wadyl

Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, świetlica, nauczyciel EDB

mgr Jolanta Węglarz - Burnus

Wychowawca klasy 3 GIMN, nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Bożena Zabrzeńska -Szczygieł

Nauczyciel przyrody

mgr Sylwia Zapała

Przedszkole, wychowawca klasy 5, nauczyciel plastyki

mgr Szczepan Zaręba

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

 

mgr Maria Zobek

Wychowawca przedszkola

 

Program "Miśki"

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio