baner Łukasz
Szukaj

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY 2018/2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

12:30-14:25

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

7:00-8:00

 

14:25-16:00

12:30-14:25

14:25-16:00

11:30-14:25

 

11:30-14:25

14:25-16:00

11:30-14:25

14:25-15:25

 

 

Godziny pogrubionym i podkreślonym tuszem to godziny pracy świetlicy środowiskowej.


 

 

 

   

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
  • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
  • współpraca z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

 

Specyfika pracy:

 

* Zajęcia świetlicowe prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie, które nawiązują do najbliższego środowiska dzieci (rodziny, szkoły, kolegów, przybliżają nasze kraj).

* Zgodnie z porami roku rozmawiamy z dziećmi o zmianach w przyrodzie, uczymy się piosenek, organizujemy zajęcia tematyczne oraz przystrajamy nasze sale.

* Odpowiednio dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, uczą jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętność współpracy w grupie.

* Wspólnie z kolegami i koleżankami gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy, śpiewamy i bawimy się.

* Są też chwile, kiedy potrzebujemy ciszy i spokoju – czytamy wtedy wspólnie wybraną książkę, uczestniczymy w zajęciach relaksujących, odrabiamy lekcje.

 

wychowawca świetlicy

mgr Jadwiga Wadyl

 

 

 

 

 

 

Program "Miśki"

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio