baner Łukasz
Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie recytatorsko - plastycznym. Wszystkie szczegóły w poniższym regulaminie lub u p. Małgorzaty Jaśkiewicz-Koza i p. Agnieszki Bryk.
Zapraszamy!

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKO-PLASTYCZNEGO  
„PIĘKNY JEST NASZ JĘZYK”, ZORGANIZOWANEGO W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO
 DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO (21 lutego)
Termin – 23 lutego 2021 roku
Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – obchodzonego od 1999 roku 21 lutego.
Organizatorzy pani Agnieszka Bryk oraz pani Małgorzata Jaśkiewicz-Koza.
 Cele konkursu:
- kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka;
- rozbudzanie zainteresowań literackich i języka polskiego;
- kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich;
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
- wzmacnianie wiary we własne możliwości;
- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi;
- popularyzację poezji i rozbudzanie aktywności uczniów poprzez dobrowolny udział w organizowanych konkursach;
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i odbywa się w dwóch kategoriach: plastycznej oraz recytacja wiersza. Uczniowie sami wybierają kategorię.
Wymagania:
Kategoria – praca plastyczna:
- uczeń tworzy ilustracje do wybranego wiersza dla dzieci polskiego poety;
- technika plastyczna kolaż - płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów;
- format A-3 lub A-4;
- prace indywidualne;
Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-wiersz, imię, nazwisko, wiek dziecka i klasa.
Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury.
Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
Prace należy dostarczyć do 19 lutego 2021 roku
Kategoria - recytacja wiersza:
- każdy uczestnik prezentuje jeden utwór (czas recytacji nie może przekraczać 3min.);
- dopuszcza się recytowanie wierszy z rekwizytami, charakteryzacją;
- uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu;
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy dla każdego uczestnika!!!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się u wychowawcy klasy oraz podanie tytułu i autora wiersza do 17 lutego 2021 roku.
 
 
 
 
« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 


 

 
CMS Tractable by Marketing Studio