baner Łukasz
Uwaga ósmoklasiści! 16 grudnia br. zostało podpisane Rozporządzenie MEN zawierające nowe wymagania egzaminacyjne.

 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty m.in.
 

 • z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono “Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
 • z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 • z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Język polski - 25 maja 2021r. (środa)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 

 • Czas trwania: 120 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych),

część 2.: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - 26 maja 2021r. (czwartek)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 

 • Czas trwania: 100 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 25 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (piątek)

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Maksymalna liczba punktów: 55 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

 

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 


 

 
CMS Tractable by Marketing Studio