baner Łukasz
Szukaj

Celem konkursu jest przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego Małopolanina, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju oraz uczestnictwo w obchodach 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

 

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas od 5-do -8.

Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie, w formacie nie większym niż A4. Można posłużyć się dowolną techniką rysunkową, malarską, graficzną lub mieszaną.

Zdjęcia prac lub nagranie  piosenek o tematyce związanej z Janem Pawłem II oraz  piosenek , które lubił śpiewać papież, trzeba  przesłać na e-maila .

Podpisane prace należy przesłać do 24 maja na e-mail 
sisizapala@gmail.com z dopiskiem „Konkurs Jan Paweł II”.

Zostaną wybrane najlepsze prace oraz piosenki, a za główne kryterium oceny będzie brany poziom artystyczny oraz indywidualność twórcza.

Autorzy najciekawszych prac oraz piosenek i utworów instrumentalnych otrzymają oceny celujące z plastyki oraz muzyki jak również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po powrocie do szkoły zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, oraz występ muzyczny laureatów.

Sylwia Zapała

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio