baner Łukasz
Szukaj

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na KORONAWIRUSA apeluję, by nie posyłać do szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

 

 

Informuję, że każdy przypadek złego samopoczucia ucznia będzie zgłaszany rodzicom/prawnym opiekunom.

Informuję rodziców dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy
z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

Informuję rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania KORONAWIRUSA i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Informuję, że w szkole podjęto działania częstszego dezynfekowania klamek, poręczy, toalet
i wszystkich innych miejsc w których przebywają uczniowie.

Informuję, że w szkole wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

Informuję również, że jeśli uczeń lub dziecko  nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

 

    Z poważaniem:

                                                                                  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

 mgr Barbara Dziwisz

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio