baner Łukasz
Szukaj

Dnia 13 czerwca 2017 r. w Auli Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu odbyła się Gala Finałowa Konkursu Czytelniczo-Plastycznego "Góralskie cytanie" Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej. Podsumowanie zgromadziło uczestników z czterech regonów: Podhala, Orawy, Spisza i Ziemi Zagórzańskiej. Gospodarzem tegorocznej gali były zagórzańskie samorządy: Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź oraz Miasto Mszana Dolna.

 

Galę Finałową otworzyli Ks. Prof. Stanisław Gulak, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty oraz Wójt Gminy Mszana Dolna, Burmistrz Miasta Mszana Dolna i Pan Rafał Rusnak, zastępca Wójta Gminy Niedźwiedź. Głos zabrał także Jan Hamerski, Senator RP, Barbara Dziwisz Radna Sejmiku Małopolskiego oraz pan Andrzej Skupień, Prezes Związku Podhalan w Polsce. Odczytano także list Pana Posła Wiesława Janczyka, wystosowany na tą okazję:
„Wyrażam wdzięczność Uczestnikom za wytrwałe i odważne dawanie świadectwa przywiązania do zwyczajów, które stwarza poczucie ciągłości działań w czasie, za prezentowanie dziedzictwa kulturowego w atrakcyjnej formie. To dzięki wam pamięć i tradycja nigdy nie zginie” - napisał do zebranych Poseł na Sejm RP.

Podstawą konkursu były zbiory gwarowych opowieści z poszczególnych regionów: „Góralska czytanka”, „Orawska czytanka”, „Spiska czytanka” i „Zagórzańska czytanka”, których redaktorami są pani profesor Anna Mlekodaj, pani dr Barbara Zgama – pracownicy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz pan Łukasz Zapała.

Konkurs przeprowadzany był w części czytelniczej i plastycznej, w dwóch etapach: szkolnym i rejonowym, w poszczególnych kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy I-III Gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. W bieżącym roku szkolnym etapy rejonowe poszczególnych edycji konkursu odbywały się na terenie 3 powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i limanowskiego. Uczestniczyło w nich prawie 500 uczniów ze 100 szkół. Była to już IV edycja podhalańska konkursu, III edycja orawska, II edycja spiska oraz I edycja zagórzańska.

Celem konkursu jest kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe, przeciwdziałanie procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbiorcy literatury regionalnej, kultywowanie gwary, wsparcie edukacji polonistycznej ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem. Konkurs miał także na celu rozbudzanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowane literaturą regionalną oraz zachęcanie uczniów do twórczych poszukiwań poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi artystycznej.

Podczas tegorocznej Gali Finałowej okazję do zaprezentowania swojej tradycji i kultury otrzymali reprezentanci Ziemi Zagórzańskiej. O geografii, stroju i tradycji swojego regionu gwarą opowiadali uczniowie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Łostówce. Zagórzańskie tańce i przyśpiewki zaprezentowali „Rabianie” oraz Młodzieżowy Gminny Zespół Regionalny wraz z Grupą taneczną z Koniny, a na koniec od serca zaśpiewali i zagrali „Mali Łostowianie”. Galę prowadzili Boguslaw Nawara – absolwent ASP w Krakowie, regionalista pochodzący z Olszówki oraz Dorota Mucha. Nad poprawnym przebiegiem całości czuwał Łukasz Zapała – koordynator edycji zagórzańskiej. W auli oraz na korytarzach było kolorowo od zagórzańskich strojów, było to święto Zagórzan oraz świetna promocja naszego regionu i kultury.

Podczas Gali Koordynatorzy poszczególnych rejonów konkursu przedstawili swoje sprawozdania. Wybrani uczestnicy konkursu prezentowali umiejętności gwarowe, a następnie publiczność miała możliwość wykazania się pamięcią, ponieważ to do niej skierowane były pytania z treści czytanki. Ci, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi, otrzymywali nagrodę.

Kulminacyjnym punktem gali było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom etapów rejonowych konkursu. Nagrody dla uczestników edycji zagórzańskiej zostały ufundowane przez włodarzy samorządów, za co składamy gorące podziękowania. Nagrody książkowe dla zdobywców I miejsc ufundowało Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Jak zaznaczają twórcy konkursu tradycja jest fundamentem, na którym budowana jest postawa kolejnych pokoleń. Zaangażowanie oraz ilość uczestników tegorocznej edycji konkursu jest dowodem na potrzebę zagłębiana się w lokalnej tradycji i kulturze oraz chęci poszukiwania korzeni. 
« powrót
Archiwum:         
Program "Miśki"

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio