baner Łukasz
Szukaj

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO - 2017/2018

 

STATUTY ZESPOŁU 2016/2017

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY NA 2017-2020

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ - 2017/2018

 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) SZKOLNEJ

 

PROGRAMY NAUCZANIA - 2017/2018 

KLASA 1

Nowa

Podstawa Programowa

RELIGIA

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9.VI.2010,
„W drodze do Wieczernika”, KWK KEP

 

ZAJĘCIA

Program edukacji wczesnoszkolnej
w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
J. Hanisz, wyd. WSiP 

Program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
A. Kulesza, wyd. WSiP

JĘZYK ANGIELSKI

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego,
J. Studzińska,
A. Mędela, M. Kondro,
E. Piotrowska,
A. Sikorska

 

KLASA 4

Nowa

Podstawa Programowa

z dn.14 lutego 2017r.

RELIGIA

MATEMATYKA

MUZYKA

JĘZYK POLSKI

PRZYRODA

PLASTYKA

JĘZYK ANGIELSKI

INFORMATYKA

WDŻ

HISTORIA

TECHNIKA

 W-FIZ

 

KLASA 7

Nowa

Podstawa Programowa

z dn.14 lutego 2017r.

RELIGIA

BIOLOGIA

INFORMATYKA

JĘZYK POLSKI

CHEMIA

WDŻ

JĘZYK ANGIELSKI

FIZYKA

MUZYKA

JĘZYK NIEMIECKI

GEOGRAFIA

PLASTYKA

HISTORIA

MATEMATYKA

W-FIZ

 

 PROGRAMY NAUCZANIA (z dotychczasową Podstawą Programową) - 2017/2018

 

 

 

 
 
CMS Tractable by Marketing Studio