baner Łukasz
Szukaj

  

 

M A T E M A T Y K A - LUBIĘ TO !

 

 

 

Przedmiotowy  system  oceniania  z  matematyki

na rok szkolny 2017/2018
 
 

 

 

 

  

Plan wynikowy z rozkładem materiału

 

KLASA 7 SP (128h)

 • LICZBY (18)
 • PROCENTY (13)
 • POTĘGI I PIERWIASTKI (28)
 • WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (18)
 • RÓWNANIA (16)
 • TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE (13)
 • UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (11)

 

KLASA 2 GIMNAZJUM (128h)

 • POTĘGI I PIERWIASTKI (18)
 • OKRĘGI I KOŁA (12)
 • RÓWNANIA I PROPORCJONALNOŚĆ (12)
 • TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE (18)
 • UKŁADY RÓWNAŃ (15)
 • OKRĘGI I WIELOKĄTY FOREMNE (12)
 • GRANIASTOSŁUPY (12)
 • STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO (9)

 

KLASA 3 GIMNAZJUM (128h)

 • FUNKCJE (14)
 • PODOBIEŃSTWO (12)
 • WIELOŚCIANY (18)
 • BRYŁY OBROTOWE (16)
 • POWTÓRZENIE DO EGZAMINU (40)

 


Spróbuj pomyśleć 

 

 

 

 


  

 

Program "Miśki"

 

Linki

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
CMS Tractable by Marketing Studio